Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2017

odpad
Vývoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený - v PIATOK! Frekvencia v letných mesiacoch každé 2 týždne, v zimných každý týždeň. Preklenujúce obdobie je máj a október.

Spôsob vývozu skla je nezmenený. Zelený zvon je umiestnený v Laskári pri bývalom obchode a v obci Valentová je zvon umiestnený pri zvonici. Keď sa zvony naplnia, firma Brantner ich vyprázdni.

Vývoz plastov ostáva taktiež nezmenený a to v UTORKY 1x do mesiaca. Termíny: 
10.1    7.2.    7.3.    4.4.    2.5.    30.5.    25.7.    22.8.    19.9.    17.10.    14.11.    12.12.


Vývoz elektroodpadu a papiera pripadá na dni: 10.4 a 31.8

Kontajner na obnosené šatstvo ostáva ako doteraz - pri autobusovej zastávke v Laskári.