Poďakovanie

Milí spoluobčania,
aj tento krát sa chcem poďakovať, že ste sa počas uplynulého roka aktívne zúčastňovali na spoločných brigádach. Spomeniem hlavne vašu hojnú účasť na 3 brigádach na cintoríne v Laskári, ktorý aj vďaka vám získal nový, krajší vzhľad, a je solídnym miestom posledného odpočinku našich blízkych. Tiež sme spoločnými silami vypratali priestory bývalého obchodu, kde vzniklo miesto pre vaše stretnutia a pre hry detí hlavne počas prázdnin. Opravil sa stolnotenisový stôl, dokúpili sa loptičky a pálky. Za spomenutie stojí aj brigáda na čistení odvodňovacieho kanála pri „práči“, ktorú si budeme musieť tento rok ešte zopakovať. Dopredu sa tešíme aj tento rok na vašu aktívnu účasť. Pre tých, ktorý ešte nevedia, k dispozícii formou prenájmu je vám sála kultúrneho domu, ktorú máte možnosť využiť na rôzne oslavy, kary a posedenia. Kuchynka je zabezpečená potrebným riadom, ktorý postupne podľa vašich  požiadaviek dokupujeme.

Na záver vám rada oznamujem, že naša obec tesne pred Vianocami získala nenávratnú finančnú dotáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre našu žiadosť: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Laskár. A tak z dotácie vo výške 21.000 eur budeme mať pred Kultúrnym domom vybudované parkovacie miesta, miesto pre oddych a športové vyžitie. Tento úspech nás môže tešiť o to viac, že obce s malým počtom obyvateľstva nemajú veľa možností, ako získať takýto balík financií. Znamená to, že si pomôžeme cudzími zdrojmi, a z ušetrenými vlastnými financiami z nášho obecného rozpočtu, môžeme podniknúť ďalšie investičné zámery. Preto od vás uvítame nápady, ktoré by sa dali aj reálne zrealizovať samozrejme po prerokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré o veciach verejných v obci rozhoduje.

Milí laskárčania a valentovčania, v novom roku 2018 vám v mene Obecného úradu v Laskári chcem popriať všetko dobré, nech vás životom sprevádza iba šťastie. Želám vám všetkým hlavne zdravie, všetko ostatné pri troche usilovnosti a šťastia určite príde :)
Lenka Janíková starostka obce, poslanci OZ v Laskári