Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2019

Vývoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený - v PIATOK! Frekvencia vývozov v letných mesiacoch každé 2 týždne, v zimných každý týždeň. Preklenujúce obdobie je máj a október. Vývoz PLASTOV: 1x v mesiaci a to tieto UTORKY (výnimka je apríl – 2x):

8.1.    5.2.    5.3.    2.4.      30.4.      28.5.     25.6.
23.7.  20.8.  17.9.  15.10.  12.11   10.12.

Vývoz skla - zelený zvon pri býv. obchode - každý 2. mesiac
Vývoz šatstva – kontajner pri BUS zastávke – po naplnení
Vývoz papiera – kartónov modrý kontajner pri býv. obchode – každý 2. mesiac

Výkup papiera je spojený aj so zberom elektroodpadu + kuch. oleja v mesiacoch apríl a august – bude dopredu oznámené obecným rozhlasom

Veľkokapacitný kontajner plánujeme pristaviť na jar – bude dopredu oznámené
obecným rozhlasom.

Vývoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený - v PIATOK! Frekvencia vývozov 

v letných mesiacoch každé 2 týždne, v zimných každý týždeň. Preklenujúce

obdobie je máj a október.

 

 

vývoz PLASTOV: jeden x v mesiaci a to tieto UTORKY:

 

         

 

9.1.

6.2.

6.3.

3.4.

1.5.

 

24.7.

21.8.

18.9.

16.10.

13.11

 

         

 

Vývoz SKLA bude počas r. 2018 zrealizovaný 6x a to po naplnení zvonov v oboch obciach.

Na zber obnoseného ŠATSTVA  slúži kontajner pri zastávke v Laskári, prosíme používať ten menší!

 

Na zber PAPIERA  slúži modrý kontajner pri býv. obchode v Laskári, inak

 

zber papiera bude tiež spôsobom ako doteraz. Spojený bude s vývozom

 

ELEKTROODPADU  + KUCH. OLEJA. /oznámené rozhlasom/